W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz w celu zachowania najwyższych standardów i bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania niniejszych danych informujemy o zmianie „Polityki prywatności” sklepu  internetowego hawk.pl. Zakres zmian obejmuje m.in. wprowadzenie szczegółowych regulacji odnoszących się do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Klientów w zakresie korzystania z Konta Klienta oraz powiązanych z nim funkcjonalności. „Polityka prywatnosci” w nowym kształcie będzie obowiązywała od dnia 25 maja 2018 r. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Jednocześnie informujemy, że nie będą one miały wpływu na realizację zamówień złożonych w okresie do dnia wejścia w życie zmian. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: sklep@hawk.pl lub telefonicznie pod numerem +48 85 7444 853 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 17:30; opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług).
 
Administratorem danych osobowych jest: PH HAWK Marek Siwicki, Antoni Siwicki z siedzibą w Wysokie 10, 16-140 Korycin, numer nip: 542-25-63-627.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne ze względów rachunkowych i podatkowych do zawarcia i wykonywania transakcji handlowych. Poza wymienionymi przypadkami podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

W razie braku akceptacji zmian „Polityki prywatności” Klient jest uprawniony do usunięcia Konta Klienta bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Usunięcie Konta Klienta następuje za pośrednictwem wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta. Wiadomość powinna zostać wysłana z konta poczty elektronicznej przypisanego do indywidualnego Konta Klienta w systemie Sklepu internetowego na adres korespondencji elektronicznej sklep@hawk.pl. W odpowiedzi Klient otrzyma prośbę o ponownie zatwierdzenie żądania usunięcia konta. Konto Klienta zostanie usunięte w terminie do siedmiu (7) dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia zgłoszenia żądania.